கல்வி அமைச்சின் முக்கிய அறிவிப்பு


எதிர்வரும் 27, மற்றும் 28ம் திகதிகளில், பல்கலைக்கழகம் செல்ல தகுதி பெற்ற மாணவர்களின், விண்ணப்பங்களை ஒப்படைக்கலாம் என்று கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

எனவே பல்கலைக்கழகம், செல்ல, தகுதியுடையமாணவர்கள் விண்ணப்பிக்காவிருந்தால் மேற், குறித்த ,திகதிகளில், விண்ணப்பிக்க முடியும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

No comments: