சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் புதுப்பித்தல். ( அம்பாரை மாவட்டம் )


இதுவரை சாரதி அனுமதி பத்திரம் புதுப்பிக்காதவர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயம்.

முதலில் அம்பாரையில் உள்ள மருத்துவ சான்றிதல் வழங்கும் காரியாலய தொலைபேசி ( 0632222927 ) இலக்கத்திற்கு வார நாட்களில் காலை 09 மணி தொடக்கம் மாலை 04 மணி வரை அழைத்து உங்கள் பதிவினை மேற்கொள்ளுங்கள்.

சாரதி மருத்துவ சான்றிதலை பெற்றவர்கள் அம்பாறை மாவட்ட மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து திணைக்களத்தின் தொலைபேசி ( 0766718349 ) இலக்கத்திற்கு வார நாட்களில் காலை 09 மணி தொடக்கம மாலை 04 மணி வரை அழைத்து பதிவுகளை மேற்கொண்ட பின் உங்களது சாரதி அனுமதி பத்திரத்தை விரைவாக புதுப்பித்துக்கொள்ளமுடியும்.

No comments: